iStock-gory

Privacy Verklaring

Simonse Tours, gevestigd in Wijk bij Duurstede n Amstel 108, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Simonse Tours Amstel 108 3992 HL Wijk Bij Duurstede
www.simonsetours.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u bij Simonse Tours een reis boekt hebben wij bepaalde persoonlijke gegevens van u nodig: – Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om u de diensten te kunnen leveren die u bij ons boekt zoals het reserveren van vluchten, overtochten, accommodaties, excursies etc. Wij verstrekken de nodige gegevens aan onze leveranciers, die de uiteindelijke diensten leveren zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en de organisatoren van overige diensten.

Vraagt u een offerte, die na uw persoonlijke wensen wordt samengesteld, dan is het minimaal noodzakelijk naam, email, telefoongegevens door te geven. Deze zullen behalve voor het maken van de offerte ook worden gebruikt voor het eventuele nabellen en/of mailen.

Bewaren van klantgegevens

Simonse Tours bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Facturen waarop klantgegevens staan moeten wettelijk 7 jaar worden bewaard. Wij begrijpen het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens veiling op te slaan en te beschermen. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Inzage in de opslag van de persoonsgegevens ten behoeve van gewenste correctie of verwijdering is mogelijk. Eventuele administratiekosten kunnen hieraan verbonden zijn.

U kunt contact met ons opnemen om ons te vragen de persoonsgegevens die wij van je hebben:

– aan te passen
– in te zien
– te wissen.

Heeft u vragen, opmerkingen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar:
info@simonsetours.nl of schrijf naar Simonse Tours,  Prins Hendrikstraat 114, 4835 PS Breda.