Tallinn panorama

De Baltische Landen

De Baltische Landen (of Baltische Staten) omvatten de landen aan de oostrand van de Oostzee  (of Baltische Zee). Het zijn van het noorden naar het zuiden in oplopende grootte Estland  (ca. 45000 km2), Letland (ca. 64500 km2) en Litouwen (ca. 65000 km2).   Alle drie zijn dunbevolkte landen: Estland telt 1,5 miljoen inwoners, Letland – 2,4 miljoen en  Litouwen – 3,5 miljoen. 

Alle drie landen zijn eeuwenlang bezet geweest door Zweden, Polen, Rusland en Duitsland.  In de 16de eeuw was bijna het hele territorium van de huidige Baltische Staten onder de  heerschappij van het Pools – Litouwse Rijk, in de 19de eeuw vielen ze onder  Russisch bestuur  en na een korte periode van onafhankelijkheid (tussen 1920 en 1940),  onder sovjet- regime.  In 1991 met de val van het sovjetsysteem verklaarden de landen zich onafhankelijk. In mei 2004  werden Estland, Letland en Litouwen toegelaten tot de EU.   

Naast deze overeenkomsten zijn er ook veel  verschillen. Litouwen is overwegend rooms-katholiek,  het had een grote Poolse inbreng. Estland en Letland zijn protestants en hadden eeuwenlang te  maken met een Duitse elite. Taalkundig staan de Letten en de Litouwers dicht bij elkaar, zij  spreken Baltische talen. De Esten spreken echter, evenals de Finnen, een Fins-Oegrische taal.

Wij nodigen u uit om kennis te maken met deze nieuwe Europese staten. In ons aanbod hebben wij  vlieg-, en autoreizen naar alle drie de Landen.